Kursdag för instruktörer

Kursdag för instruktörer på Häverö BK

Kursdag för instruktörer – Lördagen den 29 oktober bjöd Häverö BK in instruktörerna till en fortbildningsdag på klubben. Tio instruktörer var på plats och fick lyssna in Anna Larsson som höll i kursen.

Pusselbitar 🧩

Anna föreläste om inlärning och fördelen med att lära hunden olika grundövningar. ”Pussebitar”, som innebär att det blir lättare för hunden att förstå och samtidigt får många belöningar så hundens motivation hålls uppe.

Praktiska övningar

På eftermiddagen fick instruköterna träna praktiskt tillsammans, och delades upp i par. Instruktörerna använde en timer för att säkerställa att träningssekvenserna hölls korta. Grupperna fick också arbeta med att lägga på olika störningar för att se om hundarna och de själva kunde hålla sitt fokus rätt.

Idéer för framtida kurser 💡

Alla instruktörer som var på plats uppskattade kursen och tyckte dagen både var rolig, informativ och gav inspiration till att förbättra Häverö BKs kurser i framtiden.

Vill du veta om våra instruktörer gör du det här!

Foto: Swippe’s foto
Bra dag med både teori och praktiska övningar.