Föreläsning med Kenth Svartberg på Häverö BK

Missa inte föreläsningen En riktigt bra relation med Kenth Svartberg

Föreläsning med Kenth Svartberg på Häverö BK 20 februari 2023 – Nu har du chansen att lyssna in Kenth Svartberg på Häverö BK! Alla medlemmar har förtur att anmäla sig till det förmånliga priset 100 kr. Blir det platser över kommer dessa att säljas till icke medlemmar från den 7/2 2023 till ett pris av 300 kr.

Vad handlar föreläsningen om?

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en annan art – människan. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer handla om begrepp som kommunikation, samarbete och rollfördelning inom gruppen.

⭐ När? Måndag 20 februari kl. 18.30
⭐ Var? Häverö BK
⭐ För vem? Medlemmar har förtur, fyller vi inte platserna säljs de till icke medlemmar.
⭐ Pris? Medlemmar 100 kr
⭐ Övrigt! Blir det platser över säljs dessa från 7/2 2023. Icke medlemmar 300 kr.


Anmälan senast 6/2 2023 styrelsen@haverobk.se