Valberedningens förslag till val av styrelse på Häverö BK 2024

Valberedningens förslag till val av styrelse på Häverö BK 2024 – Här kan du ta del av valberedningens förslag till styrelse.